+48 780 106 701  ·  +48 780 106 702

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przechowam.pl Marcin Olbert z siedzibą w Rudzie 35e, 05-255 e-mail: biuro@przechowam.pl tel: +48 780 106 701

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności:

 • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail) na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych
 • dane kontaktowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych

Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia/ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

 • dane pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach w postaci plików cookies
 • logi serwera (min. adres IP, domena)

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Ciebie dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy e-mail, lub formularze (publikacji komentarzy, kontaktowe) zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

 • odpowiedzi na zapytania handlowe
 • nawiązanie współpracy handlowej – w tym wysyłka ofert handlowych na żądanie
 • realizacji procesów zamówienia
 • realizacja procesów reklamacji
 • kontakt e-mail

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

 • w przypadku danych przekazywanych poprzez formularze kontaktowe – wyrażona przez Ciebie zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w przypadku danych przekazywanych poprzez kontakt e-mail – Twoja zgoda wyrażona w postaci zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także Twoja prośba (np.: Twoje zapytanie ofertowe) o podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • reklamacje, odstąpienia od umowy – dane przekazywane są na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • pozostałe cele – prawnie uzasadniony interes administratora danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

Inne dane przetwarzane przez nas

Pliki cookies

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przesyłanymi przez serwer WWW i zapisywanymi w pamięci urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet). Pliki te informują serwer WWW, np.: o kolejnych odwiedzinach strony internetowej przez użytkownika serwisu www. Najczęściej i w większości przypadków pliki te używa się do:

 • ułatwienia i usprawnienia działania strony internetowej/serwisu www
 • ułatwiają użytkownikowi końcowemu poruszanie się po serwisie i korzystanie z niego
 • umożliwiają monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej (w celach statystycznych)

Nie wykorzystujemy danych zapisanych w plikach cookies do identyfikacji użytkowników, dane ty wykorzystujemy jedynie dla celów statystycznych oraz ewentualnego ulepszenia korzystania z serwisu www.

Nasza strona korzysta z plików cookies zwanych inaczej „ciasteczkami”. Nasz serwis internetowy używa tych plików w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu. Nie gromadzimy prywatnych danych. Korzystając z serwisu www.przechowam.pl wyrażasz zgodę na używanie tych plików.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera www, na którym przechowywana jest nasza stron.

Każde zapytanie skierowane do naszego serwera jest zapisywane w logach serwera (obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.)

Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane te nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem i administracją serwisem.

Logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Dane te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę.

Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (biura rachunkowe, kurierzy)
 • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie, firma hostingująca nasz serwer pocztowy oraz mailowy
 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszego serwisu i chronić go przed nieuprawnionymi atakami złośliwego oprogramowania korzystamy z plików cookies monitorujących ruch i bezpieczeństwo na naszych stronach.

Czas przetwarzania danych

Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

Prawa użytkownika strony internetowej

W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym inspektorem danych osobowych

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych wystarczy wysłać e-mail, przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Do góry